Podręczniki

WYKAZ PODRECZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33  

ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA”0”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

edukacja przedszkolna

Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Nowe przygody Olka i Ady. Sześciolatek. Poziom BB+

język angielski

M. Bigaj-Kisała WSiP

Lion’s Team. Sześciolatek

religia

ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Kocham Pana Jezusa"( dwie części)

KLASA „1A”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska WSiP

Nowi Tropiciele (podręczniki, karty ćwiczeń, karty matematyczne cz. 1-5)

język angielski

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka wyd. Nowa Era

Hello Explorer 1

religia

ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Pan Bóg jest naszym Ojcem"      (dwie części)

KLASA „1B”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska wyd. WSiP

Nowi Tropiciele cz.1-5

język angielski

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka wyd. Nowa Era

Hello Explorer 1

religia

ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Pan Bóg jest naszym Ojcem"         (dwie części)

KLASA „2A

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Bardzińska, Agnieszka Danielewicz- Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński / WSiP

Nowi Tropiciele

 

język angielski

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik wyd. Nowa Era

Hello Explorer 2

religia

ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części)

KLASA „2B

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Bardzińska, Agnieszka Danielewicz- Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński WSiP

Nowi Tropiciele

język angielski

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik wyd. Nowa Era

Hello Explorer 2

religia

ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części)

KLASA „3A”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska/ WSIP

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska/ WSIP

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-3

 

 

 

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 4-5

język angielski

Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik

Hello explorer 3

religia

ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Pan Jezus nas karmi" (dwie części)

KLASA „3B”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska/ WSIP

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska/ WSIP

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-3

 

 

 

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 4-5

 

język angielski

Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik

Hello explorer 3

religia

ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Pan Jezus nas karmi" (dwie części)

KLASA „4A”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban

Język polski 4. Między nami. Podręcznik

język angielski

Heath Jennifer , Crawford Michele , Mrozik Marta

Junior explorer 4

matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 4  - podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

historia

T. Małkowski / GWO

Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

przyroda

Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz Nowa Era

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

informatyka

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

NOWA ERA

Do dzieła! 4

technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

NOWA ERA

Jak to działa? 4

religia

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność

Miejsca pełne BOGActw - Podręcznik do nauki religii

 

Miejsca pełne BOGActw - Zeszyt ćwiczeń

muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki

 KLASA „4B”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban

Język polski 4. Między nami. Podręcznik

język angielski

Heath Jennifer , Crawford Michele , Mrozik Marta

Junior explorer 4

matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 4  - podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

historia

T. Małkowski / GWO

Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

przyroda

Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz Nowa Era

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

informatyka

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

NOWA ERA

Do dzieła! 4

technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

NOWA ERA

Jak to działa? 4

religia

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność

Miejsca pełne BOGActw - Podręcznik do nauki religii

 

Miejsca pełne BOGActw - Zeszyt ćwiczeń

muzyka

M. Gromek,  G. Kilbach

Lekcja muzyki

KLASA „5A”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, A. Murdzek/ GWO

Język polski 5. Między nami. Podręcznik

język angielski

Heath Jennifer , Crawford Michele , Mrozik Marta

Junior explorer 5

 

matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 5  - podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

historia

Tomasz Małkowski GWO

Historia 5, Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz/Nowa Era

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

informatyka

Michał Kęska / Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

NOWA ERA

Do dzieła! 5

technika

Lech Łabecki, Marta Wiśniewska /NOWA ERA

Jak to działa? 5

religia

s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Bóg szuka człowieka" (dwie części)

muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki

KLASA „5B”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, A. Murdzek/ GWO

Język polski 5. Między nami. Podręcznik

język angielski

Heath Jennifer , Crawford Michele , Mrozik Marta

Junior explorer 5

matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 5  - podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

historia

T. Małkowski / GWO

Historia 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa edycja 2021-2023

geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz/Nowa Era

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

informatyka

Michał Kęska /Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

NOWA ERA

Do dzieła! 5

technika

Lech Łabecki, Marta Wiśniewska /NOWA ERA

Jak to działa? 5

religia

s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Bóg szuka człowieka" (dwie części)

muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki

KLASA „6A”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Język polski 6. Między nami. Podręcznik

język angielski

Heath Jennifer , Crawford Michele , Mrozik Marta

Junior explorer 6

matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 6  - podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

historia

Tomasz Małkowski /GWO

Historia 6, Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

biologia

Joanna Stawarz /Nowa Era

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa edycja 2022-2024

geografia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
/Nowa Era

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

informatyka

Michał Kęska /Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak – Osowska / NOWA ERA

Do dzieła! 6

(nowa edycja 2022 - 2024)

technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

NOWA ERA

Jak to działa? 6

religia

s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Jezus nas zbawia"(dwie części)

muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki

KLASA „6B”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, A. Murdzek

Język polski 6. Między nami. Podręcznik

język angielski

Heath Jennifer , Crawford Michele , Mrozik Marta

Junior explorer 6

matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 6  - podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

historia

Tomasz Małkowski /GWO

Historia 6, Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

biologia

Joanna Stawarz /Nowa Era

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa edycja 2022-2024

geografia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
/Nowa Era

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

informatyka

Michał Kęska /Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak -  Osowska /NOWA ERA

Do dzieła! 6

(nowa edycja 2022 - 2024)

technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

NOWA ERA

Jak to działa? 6

religia

s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Jezus nas zbawia"(dwie części)

muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki

KLASA „7A”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

Język polski 7. Między nami. Podręcznik

język angielski

Macmillan/Malcolm Mann

Repetytorium ósmoklasisty cz. 1

język niemiecki

Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko/ WSiP (Perason)

Mit links1 ! (podręcznik oraz ćwiczenia)

matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 7  - podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

historia

T. Małkowski / GWO

Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

biologia

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020-2022

geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
/Nowa Era

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin/Nowa Era

Chemia Nowej Ery 7

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa. Nowa Era

„To jest fizyka”. Podręcznik do fizyki dla klasy 7 z fizyki.

informatyka

Grażyna Koba /Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak /NOWA ERA

Do dzieła! 7

religia

s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha

„Bóg wskazuje nam drogę" (dwie części)

muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki

KLASA „8A”

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska/ GWO

Język polski 8. Między nami. Podręcznik

język angielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium ósmoklasisty

 

język niemiecki

Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko/ WSiP (Perason)

Mit links2 ! (podręcznik oraz ćwiczenia)

matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej, wydawnictwo GWO

Matematyka z plusem 8  - podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

historia

Tomasz Małkowski /GWO

Historia 8, Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2021-2023

geografia

Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał /Nowa Era

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin/Nowa Era

Chemia Nowej Ery 8

fizyka

Weronika Śliwa, Nowa Era

„To jest fizyka”. Podręcznik do fizyki dla klasy8 z fizyki.

wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Mackowska, Tomasz Janicki / GWO

WOS "Dziś i jutro" Podręcznik dla szkoły podstawowej.

informatyka

 

Grażyna Koba /Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma /Nowa Era

„Żyję i działam bezpiecznie”

religia

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - Podręcznik do religii

Załącznik