Rekrutacja do klasy 1 SP

Nabór do klas I szkół podstawowych  rozpoczyna się 6 marca 2023 r. 

W roku szkolnym 2023/2024 otwieramy klasy:

  • klasa 1 a gimnastyka sportowa
  • klasa 1b gimnastyka artystyczna i tenis stołowy

Zapisy na stronie  https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Dokumenty niezbędne w rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

Szczegółowe informacje o szkole: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/Info/89188

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest udział w teście sprawnościowym.

Terminy testów: 

  • 9 marca 2023 (czwartek) godz. 16.00-18.00  w naszej szkole

lub

  • 14.03.2023 (wtorek) godz. 16.00-18.00 w naszej szkole

WARUNKI REKRUTACJI do klasy sportowej jest:

1) posiadanie stanu zdrowia, umożliwiającego podjęcie nauki w szkole sportowej, potwierdzone orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ (należy złożyć wraz z wnioskiem do szkoły),

2) przystąpienie we wskazanym przez szkołę terminie do obowiązkowej próby sprawności fizycznej,

3) pisemna zgoda rodziców (oświadczenie) na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej i uczęszczanie do klasy sportowej (do pobrania w sekretariacie lub u dyrektora ds. sportu przed przystąpieniem do próby).

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

06-22.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

08-15.03.2023 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

16.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

22-21.03.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.04.2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.

13-14.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.

17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

Załącznik