Rekrutacja do zerówki

SZANOWNI RODZICE,
od dnia 6 marca 2023 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacji do oddziału przedszkolnego dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

Niezbędne dokumenty na stronie:https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokument

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

06-24.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27.03-14.04.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18-21.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

25.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.