Rekrutacja - Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

06-24.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27.03-14.04.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18-21.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

25.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Załącznik