Skład samorządu

 

Skład Samorządu Uczniowskiego SP 33

Przewodnicząca: Aleksandra Deneka

Zastępca: Natalia Radke, Patrycja Tomaszkiewicz

Członkowie rady: 

Opiekun SU: Anna Wróbel