Klasa "6"

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

język polski

A.Łuczak, E.Prylińska, K.Krzemieniewska- Kleban, A.Suchowierska/ GWO

Między nami. Język polski 6 (podręcznik)

język angielski

Jennifer Heath, Michele Crawford / Nowa Era

 Junior Explorer 6 - podręcznik + ćwiczenia

matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki/ GWO

Matematyka z plusem 6 - podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

historia

T. Małkowski / GWO

Historia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

biologia

Joanna Stawarz/Nowa Era

Puls życia 6

geografia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
/Nowa Era

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

informatyka

Michał Kęska/Nowa Era

Lubię To! Klasa 6

plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

NOWA ERA

Do dzieła! 6

technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

NOWA ERA

Jak to działa? 6

religia

Wyd. Św. Wojciecha

Jezus nas zbawia

muzyka

M. Gromek,
G. Kilbach

Lekcja muzyki