Zasady rekrutacji

SZANOWNI RODZICE,
od dnia 6 marca 2023 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacji do oddziału przedszkolnego dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

Niezbędne dokumenty na stronie:https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokument