Odbiór wyników egzaminów zewnętrznych przez absolwentów ZSS

 

Odbiór zaświadczeń - egzamin maturalny dla absolwentów XII LO

  • 05.07.2022 r. (wtorek) w godzinach 11:00 – 13:00 

Odbiór zaświadczeń  - egzamin ósmoklasisty dla absolwentów SP Nr 33 i SPdD Nr 4

  • 08.07.2022 r.  (piątek) w godzinach 11:00 – 12:00