składki

 

Rada Szkoły Zespołu Szkół Sportowych ustaliła wysokość składek 

 

Opłaty na  fundusz Rady Szkoły