Plan

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK:

 •  Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 •  Kampania wyborcza i wybory prezydium SU.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zbiórka kasztanów na cele dobroczynne.
 • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka
 • Gazetka szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej

LISTOPAD

 • Narodowe Święto Niepodległości – gazetka ścienna, akcenty patriotyczne w salach lekcyjnych.
 • Dzień życzliwości – akcja: ubrany na żółto niepytany. Przygotowanie skrzynki życzliwość w kąciku SU, do której uczniowie będą wrzucać kartki i życzenia dla kolegów i koleżanek.
 • Organizacja dyskoteki dla i wróżb „andrzejkowych”.

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Dzień w przebraniu za Mikołaja (6 grudnia).
 • Zorganizowanie kiermaszu ciast.
 • Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

STYCZEŃ/ LUTY:

 • Organizacja poczty „walentynkowej”.
 • Pancake Day, organizacja Dnia Naleśnika.
 • Udział w Dniu Otwartym SP.

MARZEC:

 • Organizacja Dnia Kobiet.
 • Dzień Idola.
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

KWIECIEŃ:

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Gazetka ścienna z okazji Świąt Wielkanocnych.

MAJ:

 • Gazetka ścienna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Akcja – ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

CZERWIEC:

 • Akcja „Zgrana klasa” – dzień skarpetki nie do pary
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 •  Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 •  Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 •  Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunem.
 •  Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 •  Promowanie zdrowego trybu życia.
 •  Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 •  Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 •  Udział w uroczystościach szkolnych.
 •  Przekazywanie informacji o działalności SU na szkolnego facebooka.
 •  Całoroczny konkurs na wzorową klasę i najlepszego chodziarza SP.

 

Plan będzie podlegał zmianom w czasie roku szkolnego.

Opiekun Samorządu SP

Ilona Krause