Kilka słów o świetlicy

Kilka słów o naszej świetlicy szkolnej...

     Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.45-17.00 od poniedziałku do piątku. Dla wszystkich uczniów klas I-IV,  wychowawcy zapewniają odpowiednie warunki i atmosferę w czasie pobytu dzieci.

  Działamy w oparciu o roczny plan pracy świetlicy oraz Regulamin Świetlicy.

  Jako wychowawcy staramy się wypełniać obowiązki dydaktyczno-wychowawcze poprzez odpowiedni dobór treści, metod ich prowadzenia dostosowany do możliwości dzieci.

    Organizujemy konkursy: plastyczne, recytatorskie, turnieje, quizy, które wzmagają aktywność twórczą dzieci i rozwijają zainteresowania uczniów. Zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i zasad fair play. Dbamy o to, aby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązywać dobre relacje wśród dzieci z różnych klas, z rówieśnikami, a także wychowawcami. 

     Wdrażamy uczniów do higienicznego i kulturalnego trybu życia ukierunkowanego na spędzanie aktywnie czasu wolnego. Dzieci uczą się w różnorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, zabawach w świetlicy i na świeżym powietrzu. Wszelkie prace plastyczne  wywieszane są w gazetce świetlicy a najważniejsze wydarzenia udostępniane na stronach szkoły. Aktywnie  uczestnicząc w zajęciach dzieci mają okazje uczyć się przestrzegania norm i zasad współpracy i właściwej komunikacji, poznają jak radzić sobie sobie z emocjami  i pozytywnie  wzmacniają zachowania szanując siebie i innych.

     Świetlica jest bogato wyposażona w  gry planszowe, zabawki edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne klocki do zajęć dydaktycznych i zabaw. Dzieci do dyspozycji mają również sprzęt rekreacyjny tj. piłki, hula-hop, chusta edukacyjna, badmington i inne.

koordynator prac w świetlicy: Anna Sośnicka

wychowawcy świetlicy:

  • Joanna Kapciak
  • Ewa Kożuchowicz-Frąszczak
  • Aneta Markowska
  • Joanna Szymańska

Zajęcia w świetlicy szkolnej - film