Kilka słów o świetlicy

 • Świetlica szkolna czynna jest od 6.45-17.00 od poniedziałku do piątku dla wszystkich uczniów klas I-IV, 
 • Wychowawcy zapewniają odpowiednie warunki i atmosferę w czasie pobytu dzieci.
 • Działamy w oparciu o roczny plan pracy świetlicy oraz Regulamin Świetlicy.
 • Jako wychowawcy staramy się wypełniać obowiązki dydaktyczno-wychowawcze poprzez odpowiedni dobór treści, metod ich prowadzenia dostosowane do możliwości dzieci.
 •  W naszej świetlicy odbywają się konkursy: plastyczne, recytatorskie, turnieje, quizy, które wzmagają aktywność twórczą dzieci i rozwijają zainteresowania uczniów.
 • Zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i zasad fair play. Dbamy o to, aby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązywać dobre relacje wśród dzieci z różnych klas, z rówieśnikami, a także wychowawcami. 
 • Wdrażamy uczniów do higienicznego i kulturalnego trybu życia ukierunkowanego na spędzanie aktywnie czasu wolnego. Dzieci uczą się w różnorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, zabawach w świetlicy i na świeżym powietrzu. Wszelkie prace plastyczne wywieszane są w gazetce świetlicy a najważniejsze wydarzenia udostępniane na stronach szkoły. Aktywnie uczestnicząc w zajęciach dzieci mają okazje uczyć się przestrzegania norm i zasad współpracy i właściwej komunikacji, poznają jak radzić sobie z emocjami  i pozytywnie  wzmacniają zachowania szanując siebie i innych.
 • W naszej świetlicy znajdują się gry planszowe, zabawki edukacyjne, literatura dziecięca, różnorodne klocki do zajęć i zabaw  Dzieci do dyspozycji mają też sprzęt rekreacyjny tj. piłki, hula-hop, chusta edukacyjna, badmington i inne.

kierownik świetlicy:

 • Anna Sośnicka

wychowawcy świetlicy:

 • Ewa Kożuchowicz-Frąszczak
 • Joanna Szymańska
 • Joanna Kapciak
 • Aneta Markowska
 • Żaneta Węzik