Kilka słów o świetlicy

Kilka słów o naszej świetlicy szkolnej...

 

     Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.45-17.00 od poniedziałku do piątku. Dla wszystkich uczniów klas I-IV,  wychowawcy zapewniają odpowiednie warunki i atmosferę w czasie pobytu dzieci.

 

  Działamy w oparciu o roczny plan pracy świetlicy oraz Regulamin Świetlicy.

  Jako wychowawcy staramy się wypełniać obowiązki dydktyczno-wychowawcze poprzez odpowiedni dobór treści, metod ich prowadzenia dostosowany do możliwości dzieci.

 

 

    W naszej świetlicy odbywają się konkursy: plastyczne,recytatorskie, turnieje,quizy, które wzmagają aktywność twórczą dzieci i rozwijają zainteresowania uczniów. Zwaracamy uwagę na kształtowanie umiejętności wspóldziałania w grupie i zasad fair play. Dbamy o to, aby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązywać dobre relacje wśród dzieci z róznych klas, z rówieśnikami, a także wychowawcami. 

     Wdrażamy uczniów do higienicznego i kulturalnego trybu życia ukierunkowanego na spędzanie aktywnie czasu wolnego. Dzieci uczą się w róznorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, zabawach w świetlicy i na swieżym powietrzu. Wszelkie prace plastyczne  wywieszane są w gazetce świetlicy a najważniejsze wydarzenia udostępniane na stronach szkoły.Aktywnie  uczestnicząc w zajęciach dzieci mają okazje uczyć się przestrzegania norm i zasad współpracy i właściwej komunikacji, poznają jak radzić sobie sobie z emocjami  i pozytywnie  wzmacniają zachowania szanując siebie i innych.

 

    W naszej świetlicy znajdują się gry planszowe, zabawki edukacyjne, literatura dziecięca, róznorodne klocki do zajęc i zabaw . Dzieci do dyspozycji mają też sprzęt rekreacyjny tj. piłki, hula-hop, chusta edukacyjna, badmington i inne.

 

 

 

 

kierownik świetlicy Anna Sośnicka

wychowawcy świetlicy:

Ewa Kożuchowicz-Frąszczak

Joanna Szymańska

Joanna Kapciak

Aneta Markowska