Skład samorządu

Przewodniczący SU: Aleksandra Deneka
Zastępca przewodniczącego: Patrycja Tomaszewicz
Zastępca przewodniczącego: Natalia Radtke