Zebrania

Kl. 0 - VIII SP, g. 17:00,   Kl. I-IV LO, g. 18:00 /

przydział sal na zebrania w załączeniu

l.p.

Termin

Tematyka

1.

13.09.2022 r. (wt)

Organizacja roku szkolnego 2022/23 dla rodziców

2.

31.01.2023 r. (wt)

Podsumowanie I semestru ZSS, dla chętnych (może być online)

3.

14.03.2023 r. (wt)

Dla kl. IV LO , proponowana ocena końcoworoczna (wychowawcy + nauczyciele uczący w klasach IV LO pełną dyżur w g. 17.30-19.00)

Wystawienie ocen proponowanych do 10.03.2023r. (do 15.00)

4.

9.05.2023 r. (wt)

Postępy w nauce, sporcie i zachowaniu., proponowana ocena końcoworoczna ZSS, wystawienie ocen proponowanych do 5.05. 2023 r.

 

Przydział wychowawstw i klas na zebrania z rodzicami

Szkoła

Klasa

Wychowawstwo

Lekcja wychowawcza/ zebranie*

SP 33

„0”

p. M. Szalla, p. B. Borkowska

06

1 a

p. A. Syczewska

202

1 b

p. A. Szymczak

102

2 a

p. I. Gąsiorowska

104

2 b

p. E. Sakowicz

103

3 a

p. B. Krupińska

113

3 b

p. K. Bielawska

207

4 a

p. M. Uchman

205

4 b

p. R. Choiński

206

5 a

p. K. Stańczyk

211

5 b

p. p. J. Charęza

010

6 a

p. I. Krause

207

6 b

7 a

p. I. Leszczyńska

305

8 a

p. I. Kaleta

203

XII LO

I a

p. K. Kamyszek-Kosior

303

I b

p. M. Słobodzian

204

I c

p. T. Rydz

306

II a

p. M. Kubiaczyk

202

II b

p. M. Duda

210

II c

p. A. Jastrzębska

305

III a

p. M. Zemska

011

III b

p. L. Wiśniewska

315

III c

p. M. Steczek

304

IV a

p. J. Skorupa- Łukaszewska

206

IV b

p. I. Konieczna

313

IV c

p. A.Gwardyś

304