Zebrania

Kl. 0 - VIII SP

l.p.

Termin

Tematyka

1.

7.09.2021 r. (wt) g. 17:00

Organizacja roku szkolnego 2021/22 dla rodziców

2.

15.02.2022 r. (wt) g. 17:00

Lub 22.02.2022 r.

Podsumowanie I semestru ZSS (dla chętnych)

3.

10.05.2022 r. (wt) g. 17:00

Postępy w nauce, sporcie i zachowaniu, proponowana ocena końcoworoczna ZSS, wystawienie ocen proponowanych do 9.05. 2022 r.

Dyżur nauczycieli podczas zebrań z rodzicami

  • 17:00-19:00 - wychowawcy kl. 0-III
  • 17:30-19:30 n-le przedmiotowcy