Fundusz Stołówkowy

 

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 100 zł rocznie prosimy wnosić na konto Rady Szkoły

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345