Nr Konta

Fundusz Rady Szkoły
(wpłaty na fundusz Rady, fundusz komputerowy, fundusz sportowy)

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

UWAGA!

Bardzo prosimy o podanie w tytule na przelewie następujących danych:

  • Nazwisko i imię dziecka,
  • klasa, szkoła  – (np. klasa „0”  SP, 1a  SP, 1 a LO) 
  • cel wpłaty – (np. wpłata na fundusz sportowy lub  wpłata na fundusz komputerowy lub fundusz Rady Szkoły)