Pedagog

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA/PEDAGOGA SZKOLNEGO  2022/2023

Kl. 0 - VI SP

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.30 -16.30

8.45 -12.45

8.00 –11.00

10.45 – 14.45

10.45-14.45

Pedagog: pani Beata Grabowska

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  2022/2023

Kl. VII- VIII SP oraz LO

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.45 – 12.45

12.30 – 16.30

9.30 –14.30

8:00 – 11.00

8.45 – 12.45

Pedagog: pani  Monika Selwesiuk