#LABORATORIUMPRZYSZLOSCI - galeria

logo LP

W roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 33 w ramach Zespołu Szkół Sportowych zakupiono sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach programu pod nazwą: Laboratoria Przyszłości.

Logo LP

Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTechw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szkoła zgłaszając swój akces do przedmiotowego programu otrzymała środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających rozwijanie kreatywności i odkrywanie talentów wśród uczniów.
W ramach realizacji programu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 33 będą mieli możliwość poznania sprzętu, który stanowi nową generację, przyszłościowe technologie i będzie pomocny w rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego. Celem programu jest również doskonalenie umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz współpracy w ramach rozwijania kompetencji kluczowych.

W ramach programu szkoła zakupiła następujący sprzęt:
I etap zakupów
1. Drukarka 3D wraz z flamentem i oprogramowaniem
2. Laptop Dynabook
3. Mikrokontrolery
4. Stacja lutownicza
5. Statyw do kamer i aparatów
6. Statyw Manfrotto wraz z lampą
7. Mikrofon kierunkowy
8. Stabilizator ręczny, gimbal
9. Aparat cyfrowy Sony
10. Pirometr
11. Skaner 3D
12. Wizualizer
II etap zakupów
1. Zestaw Photon wraz z akcesoriami
2. Tablet Lenovo
3. Wizualizer Epson
4. Laminarka wraz z folią do laminowania
5. Termometr Axiomet
6. Nożyce do cięcia blachy Stanley
7. Oprogramowanie Pasco
8. Głośniki mobilne – 3 szt.
9. Okablowanie do sprzętu audio
10. Flamastry do kodowania ozobotów – 12 szt.

Zajęcia realizowane w roku szkolnym  2022/23 

Wizualizer:

  •  na lekcji geografii wykorzystywany jest do wyświetlania prac, zdjęć, map, których nie ma w zasobach multimedialnych. W trakcie zajęć dot. np. określania położenia punktów wykorzystywany jest do prezentacji danych GPS, ustalania tras, zapisywania lokalizacji, itp. w czasie rzeczywistym.
  •  na lekcji chemii wykorzystywany jest i do prezentowania doświadczeń w powiększeniu. Szczególnie, gdy wydzielają się pęcherzyki gazu. Służy również do pokazywania schematów w podręczniku.

Laminator - wykorzystywany do utrwalania prac uczniów.  Zalaminowane są np. próbki włókien czy wskaźniki kwasowo-zasadowe.

Termometr - wykorzystywany do określania temperatury w mieszaninie przed reakcyjnej i poreakcyjnej. Służy do odróżniania reakcji egzoenergetycznych od endoenergetycznych.
Nożyce - służą do cięcia fragmentów metali (miedzi, magnezu, glinu). Metale te wykorzystywane są do reakcji typu redox. Przy pomocy pociętych fragmentów metali uczniowie, udowadniają aktywność chemiczną metali.

Sprzęt fotograficzny (statyw, stabilizator, aparat fotograficzny) wykorzystywany jest do zajęć, na których realizowany jest materiał dotyczący zróżnicowania środowiska przyrodniczego (np. rodzaje chmur) oraz na zajęciach terenowych.
Ponadto sprzęt ten wykorzystywany jest do wykonywania fotorelacji z imprez szkolnych.

Photony i tablety wykorzystywane są na zajęciach informatyki w ramach ćwiczenia z robotyki i programowania. Photony, sterowane są aplikacją Photon Edu oraz Photon Coding zainstalowaną na tabletach.
Uczniowie klas od IV do VIII z dużym zaangażowaniem i w intuicyjny sposób uczą się kodowania opartego na Scratchu i Pythonie.
Zajęcia były dla uczniów ciekawe edukacyjnie, a dzięki atrakcyjności i zabawie zdobyli oni nowe umiejętności kreatywnego projektowania definiując ruchy robota poruszającego się po macie. Ponadto rozwijali zdolności intelektualne, umiejętności logicznego myślenia, planowania, przewidywania następstw własnego działania oraz wyciągania wniosków, a także rozwijali kreatywność.
W ramach zajęć z ruchu drogowego zostało przeprowadzone ćwiczenie z wykorzystaniem mat edukacyjnych i Photona.

Drukarka 3D Banach School oraz skaner wykorzystywane są na zajęciach z informatyki.  Uczniowie zapoznali się z zasadą działania tych urządzeń  oraz obserwowali proces drukowania i skanowania modeli 3D.
W kolejnych etapach cyklu zajęć z grafiki 3D uczniowie samodzielnie dokonali kalibracji drukarki. Poznali menu drukarki i wykonali próbne wydruki. Mierzyli czas wydruku jaszczurki i obserwowali działanie urządzenia.
Dodatkowo uczniowie z klasy siódmej i ósmej rozwijali swoje umiejętności związane z drukiem 3D, opracowując własne projekty w programie Tinkercad. Zaprojektowali podstawkę do telefonu.

Dnia 29 listopada 2023 r. uczniowie klasy 7b na zajęciach z informatyki w ramach robotyki wykonywali ćwiczenia z Photonem (dokumentacja zdjęcia od 22-26)

Dnia 19 grudnia 2023 r. uczniowie klasy 6 programowali na zajęciach informatyki robota Photon

Dnia 28 marca 2024 r. zajęcia z robotyki z Ozobotami klasa 5b (zdjęcia w galerii od 35 do 39)

Zdjęcia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39