Kierunki klas

  • Klasa 1a gimnastyka sportowa
  • Klasa 1b gimnastyka artystyczna, tenis stołowy

 

  • Klasa 4 a gimnastyka sportowa
  • Klasa 4 b gimnastyka artystyczna, tenis stołowy