Kierunki klas

   Informacja o oddziałach   

1a - kierunek: gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców
Ilość miejsc: 25

1b - kierunek: gimnastyka artystyczna
Ilość miejsc: 12

1b - kierunek: tenis stołowy (z elementami lekkoatletyki i gier zespołowych)
Ilość miejsc: 13

Oddział przedszkolny 

Ilość miejsc: 25