Kierunki klas

  • 1a - kierunek: gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców

Ilość miejsc: 25

  • 1b - kierunek: gimnastyka artystyczna

Ilość miejsc: 12

  • 1b - kierunek: tenis stołowy (z elementami lekkoatletyki i gier zespołowych)

Ilość miejsc: 13

  • Oddział przedszkolny 

Ilość miejsc: 25