Kilka słów

Zapraszamy  dzieci 5 i 6 - letnie do naszego oddziału przedszkolnego!

 

„Zerówka” usytuowana jest w budynku szkoły, na parterze, w wyodrębnionej przestrzeni. Staramy się zapewnić naszym podopiecznym łagodne przejście pomiędzy przedszkolem a szkołą. Robimy wszystko, by bezpiecznie przygotować dzieci do roli ucznia w pierwszej klasie. Podstawą naszej pracy jest program wychowania przedszkolnego. Wspieramy rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dzieci. Stawiamy  także na rozwój fizyczny, poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju zabawy ruchowe. Łączymy naukę z zabawą. Ściśle współpracujemy z rodzicami.

Podstawowe informacje o oddziale przedszkolnym w SP 33

  • Oddział liczy do 25 dzieci
  • Pracujemy w godz. 7:00 – 16:00
  • Zajęcia dydaktyczne w godz.: 9:00 - 14:00
  • Opieka świetlicy w godz.: 16:00 – 17:00
  • Dysponujemy doskonale wyposażoną salą dydaktyczną, znajdująca się na parterze szkoły, blisko szatni i świetlicy
  • Bawimy się na placu zabaw na terenie szkoły
  • Zaplecze sanitarne dostosowane jest do wieku uczniów
  • Zapewniamy pyszne, zdrowe śniadania i obiady
  • Uczniowie, objęci są pomocą pedagoga szkolnego i pielęgniarki

Nasi podopieczni zawsze czują się swobodnie i bezpiecznie, zdobywając wiedzę, nowe umiejętności i doświadczenia!

Opr. Katarzyna Tęgi