O nas

SZANOWNI RODZICE,
od dnia 4 marca 2021 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2021/2022.

WAŻNE DATY ·

  • W dniach 04 marca - 23 marca 2021 r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami; ·
  • Dnia 21 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; ·
  • W dniach 22 - 26 kwietnia 2021 r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu; ·
  • Dnia 28 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Rekrutacji do oddziału przedszkolnego dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

Kryteria naboru zostaną opublikowane w Regulaminie rekrutacji, zaraz po zakończeniu procesu legislacyjnego.

 

Załącznik